Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van websites van The Waxing Company gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. The Waxing Company behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Site-inhoud
The Waxing Company is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.The Waxing Company streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.The Waxing Company kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Actualiteit van gegevens
Controle van teksten op de website vindt minimaal elk half jaar plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast.

Links en verwijzingen naar andere sites
Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites.The Waxing Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen van andere sites naar The Waxing Company
Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites vanThe Waxing Company, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat The Waxing Company de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van The Waxing Company mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar The Waxing Company maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo en andere beeldmerken vanThe Waxing Company gebruiken (tenzij The Waxing Company daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
  • een site mag geen onjuiste informatie over The Waxing Company en haar producten en/of diensten geven
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt The Waxing Company met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens onze Privacy statement. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht
The Waxing Company spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.The Waxing Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.Indien en voor zover The Waxing Company beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft The Waxing Company deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.De websites van The Waxing Company zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites en de inhoud in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies
Cookies vormen 1 essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op de websites van The Waxing Company. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.Een cookie is praktisch gezien 1 stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar je harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vind je op microsoft.com.

Pin It on Pinterest